Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Data wydarzenia 14-03-2017

Wydział Filologiczny i Wydział Ekonomii i Zarządzania, zaprasza na studia podyplomowe: 

Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego.

Studia trwają rok i adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów (I i II stopnia), którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.
Oprócz wiedzy specjalistycznej z dziedziny nauk ekonomicznych i prawnych, absolwent nabywa umiejętności swobodnej komunikacji w wybranych dwóch językach obcych (angielski, francuski, hiszpański), na potrzeby działalności firmy na rynku międzynarodowym.