Dzieci znów mogą liczyć na pomoc w nauce. Ruszają dyżury Studenckiego Pogotowia Lekcyjnego

Data wydarzenia 20-03-2017

Trzydzieścioro studentów z Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczyna dziś (20.03.2017) dyżury w świetlicach socjoterapeutycznych w ramach akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne. Wsparciem zostanie objętych 10 placówek prowadzonych Caritas, Eleos oraz PCK w Białystoku, a także w Sokółce.

Do świetlic socjoterapeutycznych codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych, głównie z problemem alkoholowym, albo w rodzinach niepełnych i ubogich.

Podczas swoich dyżurów studenci wspierają dzieci i młodzież w bieżącej edukacji, ale też – poprzez przykład własny - wzmacniają ich motywację do kształcenia, rozbudzają aspiracje do wiedzy. Dla wielu podopiecznych wolontariusze stali się wzorami do naśladowania. Warto dodać, że studenci reprezentują różne kierunki studiów, dzięki mogą zapewnić pomoc z różnych przedmiotów.

Akcja przynosi też ogromne pożytki uczestniczącym w niej studentom. Praca na rzecz dzieci to dla nich okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych. Buduje więzi z lokalną społecznością (organizacjami charytatywnymi i ich podopiecznymi). Dowodzi tego duża liczba studentów, którzy kontynuują udział w projekcie w kolejnych semestrach.

To już 9. semestr pomagania - akcja Studenckie Pogotowie Lekcyjne jest organizowana od marca 2013 roku.