Dzielimy się naszym doświadczeniem - UwB w projekcie wspierającym uczelnie na Białorusi

Data wydarzenia 03-04-2017

 

Uniwersytet w Białymstoku, wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Litwy i Finlandii, realizuje projekt FOSTERC, którego celem jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań dotyczących kształcenia na białoruskich uczelniach. W ostatnich dniach marca uczestnicy projektu wzięli udział w międzynarodowym seminarium "COMPETENCE  APPROACH IN DESIGNING EDUCATIONAL PROGRAMS" zorganizowanym na Bielarusian State University w Mińsku.

Partnerzy projketu FOSTERC przedstawili zasady kształceia uniwersyteckiego na Białorusi oraz w wybranych krajach UE (Hiszpania, Finlandia, Litwa, Polska). W pierwszym dniu obrad dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB kierownik projektu z ramienia UwB, przedstawiła wykład pt. „Learning outcomes of students in University of Bialystok – in selected examples” , przygotowany przez zespół (prof. Małgorzata Dajnowicz, dr Anna Rybak, dr Katarzyna Szorc), dotyczący kształcenia studentów na kierunkach historia, pedagogika i informatyka, prowadzonych na Uniwerstecie w Białymstoku. 

- Chodzi o to, by zaangażowane w nasz projekt szkoły wyższe i instytucje z Białorusi zmieniły podejście do nauczania, a tamtejsi studenci – do uczenia się. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, zaprezentować nowatorskie rozwiązania w zakresie dydaktyki i kształcenia uniwersyteckiego. Dzięki temu uczelnie osiągną lepsze wyniki kształcenia, a pracownicy i studenci uczelni białoruskich podwyższą swoje kompetencje, kształtowane  na wzór kształcenia europejskiego – mówi dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, kierownik zespołu merytorycznego Uniwersytetu w Białymstoku

 

Projekt Fostering Competencies Development in Belarusian Higher Education (FOSTERC) będzie realizowany przez 3 lata. Liderem jest Politechnika w Walencji (Hiszpania), partnerami -  uniwersytety z Białegostoku, Wilna (Litwa) i Turku (Finlandia) oraz jedna z hiszpańskich firm specjalizujących się w badaniach socjologicznych. Partnerami po stronie białoruskiej są uczelnie i instytucje zarządzające szkolnictwem wyższym – w sumie 15 partnerów. 

Uniwersytet w Białymstoku bierze udział w realizacji wszystkich projektowych zadań. W kilku ma rolę wiodącą. To pracownicy UwB mają opracować model organizacji pracy dydaktycznej uczelni wyższych, który będzie koncentrował się na jakości i efektach kształcenia. Naukowcy z Białegostoku opracują też program szkoleń warsztatowych dla pracowników uczelni białoruskich. Jedno z takich spotkań eksperckich, w którym udział wezmą wszyscy partnerzy projektu odbędzie się w siedzibie UwB (sierpień 2018).

W skład zespołu merytorycznego realizującego projekt z ramienia Uniwersytetu w Białymstoku wchodzą oprócz dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny), dr Anna Rybak (Wydział Matematyki i Informatyki) i dr Katarzyna Szorc (Wydział Pedagogiki i Psychologii).

 

Pieniądze na realizację międzynarodowego projektu FOSTERC, blisko 1 mln euro, pochodzą z unijnego programu Erasmus+. Z tego Uniwersytet w Białymstoku otrzyma na swoje zadania ponad 70 tys. euro.