Dziesięciolecie Fundacji Prawo i Partnerstwo

Data wydarzenia 12-04-2017

Fundacja Prawo i Partnerstwo działająca przy Wydziale Prawa UwB obchodzi 10-lecie działalności. Z tej okazji 11 kwietnia 2017 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie, które było okazją do wspomnień, ale też podziękowań dla osób zaangażowanych w działalność organizacji – członków Rady Fundacji, jej zarządu,  współpracowników i przyjaciół.

Organizacja działa przy Wydziale Prawa od 2007 r. Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki w celu wsparcia instytucji działających w sferze publicznej. 

Fundacja podejmuje działania m.in. w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego i praworządności oraz dialogu społecznego, propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju. Są to między innymi przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, popularyzatorskie, działalność strażnicza i wydawnicza. FPiP wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W dorobku Fundacji jest kilkanaście projektów zrealizowanych ze środków krajowych i unijnych, wśród nich projekty szkoleniowe skierowane do różnorodnych grup odbiorców. W skład zespołu FPiP wchodzą osoby specjalizujące się w wielu dziedzinach, m.in.: prawie, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, ekonomii i zarządzaniu, promocji i dziennikarstwie, bezpieczeństwie oraz IT. Prezesem Fundacji Prawo i Partnerstwo od początku jej istnienia jest dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB.

Słodkim akcentem jubileuszowego spotkania był przygotowany specjalnie na tę okazję tort z logo Fundacji – wizerunkiem dębu.