„Inkubator Innowacyjności+” – wspólny projekt trzech największych podlaskich uczelni

Data wydarzenia 07-06-2017
„Inkubator Innowacyjności+” – projekt pod taką nazwą będzie realizowany do stycznia 2019 roku na trzech największych uczelniach w regionie: Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Jego celem jest wsparcie procesu zarządzania transferem technologii. Powołane na rzecz realizacji projektu Konsorcjum, w skład którego weszły: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku realizować będzie działania  w zakresie transferu technologii w działalności innowacyjnej. To odpowiedź na zbyt niski poziom komercjalizacji i wykorzystania technologii i wiedzy „wytworzonej” na polskich uczelniach jako źródła innowacji - głównego czynnika rozwoju gospodarczego.

W ramach „Inkubatora Innowacyjności+” wsparte zostaną działania związane z zarządzaniem wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu przyczynić się ma do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Cele te będą realizowane w szczególności poprzez inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zarządzanie portfelem technologii, prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dofinansowanie i wsparcie projektów naukowców i zespołów naukowych o dużym potencjale komercjalizacyjnym, a także  poprzez działalność Brokerów Innowacji.

Każdy z członków konsorcjum będzie realizował działania w wybrany przez siebie sposób. Na Uniwersytecie w Białymstoku zajmie się tym Wschodni Ośrodek Transferu Technologii (WOTT).

- Będziemy wspierać interesujące i rokujące komercjalizacją projekty pracowników UwB. Oprócz projektów z chemii, biologii czy informatyki, liczę na ciekawe pomysły wywodzące się z nauk społecznych i humanistycznych, które również mają potencjał komercjalizacyjny, choć czasem sami naukowcy o tym nie wiedzą. Specyfika działalności badawczej na Uniwersytecie w Białymstoku pozwala na transfer technologii, ale też tak ważny w aktualnym kształcie gospodarki transfer wiedzy. Mam nadzieję, że oprócz wsparcia finansowego naukowców, realizacja naszego projektu da szansę na pokonanie muru, jaki dzieli świat nauki i biznesu, a wypracowanie wspólnych mechanizmów wsparcia umożliwi zwiększenie transferu technologii i wiedzy z uczelni do biznesu. W ten sposób przyczynimy się do wzrostu innowacyjności wszystkich trzech konsorcjantów oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstw, a idąc dalej - całego regionu – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka – dyrektor WOTT.

„Inkubator Innowacyjności+” znalazł się na prestiżowej liście 20 podmiotów wybranych do programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020). Całkowita wartość wsparcia dla białostockiego konsorcjum wynosi 2 791 140 PLN, z czego na działania realizowane na UwB przeznaczonych zostanie blisko 900 tys. zł.

Założenia projektu zostały zaprezentowane dziś (7.06.2017) na wspólnej konferencji prasowej.