Internet rzeczy. Zespołowy konkurs programistyczny dla uczniów i studentów na UwB

Data wydarzenia 11-12-2017

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe UwB we współpracy z Instytutem Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku organizuje otwarty zespołowy konkurs programistyczny poświęcony Internetowi rzeczy: “Inteligentne centrum danych i obliczeń”.

Zmagania programistów będą wydarzeniem towarzyszącym dorocznemu Regionalnemu Konkursowi Informatycznemu. Od kilkunastu lat bierze w nim udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. W tym roku organizatorzy postanowili przygotować jeszcze jedną formę rywalizacji - tym razem grupową.

W konkursie “Inteligentne centrum danych i obliczeń” mogą brać udział zespoły (2-4 osoby) składające się ze studentów wyższych uczelni lub z uczniów szkół średnich. W ramach konkursu uczestnicy zaproponują i zaimplementują rozwiązanie dla serwerowni Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego. Organizator (UCO) zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji rozwiązania.


W związku z konkursem Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe zaprasza wszystkich zainteresowanych do swojej siedziby na dzień otwarty. 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9.00 do 14.00 można będzie odwiedzić serwerownię UCO i zadawać pytania jej administratorowi. Siedziba Centrum mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB.


Zespołowy konkurs programistyczny “Inteligentne centrum danych i obliczeń” jest podzielony na 3 etapy. Finał przewidziany jest na koniec marca 2018 r. Dodatkowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://uco.uwb.edu.pl/konkurs/ .