Karolina Góralczyk z Wydz. Prawa UwB stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data wydarzenia 13-12-2016

Karolina Góralczyk, studentka Wydziału Prawa Unwiersytetu w Białymstoku, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Karolina jest studentką V roku prawa, przewodniczącą Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae", aktywnym członkiem Studenckiej Poradni Prawnej.

Karolinie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Fot.: Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae"