Kościół prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze

Data wydarzenia 10-01-2018

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zaprasza na spotkanie z okazji 10-lecia z cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”, które odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godz. 12.00. w Auli 2001 Instytutu Chemii UwB przy ul. Ciołkowskiego 1 K (Kampus).

Wykład „Kościół Prawosławny w PRL. Stan badań i problemy badawcze” wygłosi dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

W latach osiemdziesiątych XX w. dało się zauważyć wzrost zainteresowania historią i szeroko rozumianą kulturą Kościoła prawosławnego w Polsce. Zainteresowanie to ze strony historyków dotyczyło głównie wieków XVI–XVIII. Wydano wówczas dotyczące tego okresu prace Teresy Chynczewskiej-Hennel i Mariana Bendzy. Z tego okresu pochodziły też publikacje Mirosławy Papierzyńskiej-Turek poświęcona Kościołowi prawosławnemu w II Rzeczypospolitej.

Prace badawcze dotyczące okresu PRL mogły pojawić się dopiero po zmianie ustrojowej 1989 r. Za prekursora badań nad dziejami Kościoła prawosławnego w PRL można uznać Kazimierza Urbana. Ważne dla omawianego okresu są też prace Antoniego Mironowicza i Stefana Dudry.

Dla gruntownego zbadania dziejów Kościoła prawosławnego w PRL niezbędne są kwerendy archiwalne ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i wybranych archiwów wojewódzkich.

 

Notka biograficzna

Piotr Chomik, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Od września 2017 r. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej, miejsce w państwie i społeczeństwie Kościoła prawosławnego w Rosji, Białorusi, na Ukrainie, narody i religie na obszarze postradzieckim. Autor książek: Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013; Cerkiew prawosławna w Polsce i krajach sąsiednich. Od przeszłości do współczesnych problemów bezpieczeństwa, Białystok 2015; Początki Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku (1986-1989).