Mały ruch graniczny - ważny czy nie dla województwa podlaskiego? Debata w UCK

Data wydarzenia 21-11-2016

Mały ruch graniczny – jakie ma znaczenie dla gospodarki regionu, współpracy transgranicznej, bezpieczeństwa państwa? To ważna kwestia. Wprowadzenie małego ruchu granicznego z Białorusią miałoby szczególne znaczenie dla województwa podlaskiego - od lat jest to podnoszony powszechnie postulat, MRG nadal jednak między tymi dwoma państwami nie działa. O znaczeniu małego ruchu granicznego debatować będą uczestnicy konferencji „Mały Ruch Graniczny pomiędzy Polską a Białorusią – szanse i perspektywy”.

Spotkanie odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 r., w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. Organizatorem konferencji jest Fundacja Białoruski Dom z Warszawy w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele MSWiA, parlamentarzyści i samorządowcy z województwa podlaskiego, naukowcy i eksperci z Polski oraz Białorusi, a także członkowie organizacji pozarządowych.

Konferencja jest otwarta, wystąpieniom i dyskusji mogą przysłuchiwać się wszyscy zainteresowani. Początek debaty o godz. 10.00 w UCK na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.