Międzynarodowa konferencja: „LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES” na Wydziale Prawa

Data wydarzenia 19-06-2017

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja: „LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES” organizowana przez Centrum Prawniczego Języka Angielskiego.

W konferencji wzięło udział 60 gości w tym 31 z zagranicy reprezentujących takie kraje jak Austria, Belgia, Chorwacja, Chiny, Czechy, Izrael, Litwa, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Serbia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Konferencję swoją obecnością uświetnili: profesor Vijay Bhatia (the Chinese University of Hong Kong, the Hellenic American University), profesor Maurizio Gotti (University of Bergamo), doktor John Olsson (the School of Law, Bangor University) - wybitni specjaliści z dziedziny analizy dyskursu prawnego i prawniczego oraz nauczania prawniczego języka angielskiego.

Prelegenci oraz uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć sobie m.in. na następujące pytania - Na ile język utrudnia międzynarodową współpracę wymiaru sprawiedliwości? Na jakie językowe problemy napotykają prawnicy w międzynarodowym obrocie prawnym? Jak uczyć specjalistycznego prawniczego języka studentów, by mogli porozumiewać się skutecznie i precyzyjnie? Jak najlepiej przygotować studentów prawa do pracy na konkurencyjnym i międzynarodowym rynku?

Konferencja LANGUAGE AND LAW – TRADITIONS, TRENDS AND PERSPECTIVES” nie tylko pozwoliła na wymianę poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tłumaczeń oraz nauczania prawniczego języka angielskiego, ale również przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które jak mamy nadzieję będą owocowały wieloma ciekawymi pomysłami oraz przedsięwzięciami.