Międzynarodowe zmagania matematyczne

Data wydarzenia 20-03-2017

Nasi uczniowie świetnie wypadli w finale Międzynarodowego Konkursu Matematycznego, który 18 marca odbył się w Brześciu na Białorusi. Wzięła w nim udział młodzież z Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Współorganizatorem matematycznych zmagań jest UwB.

Do finału zakwalifikowały się ze strony polskiej cztery osoby: jedna uczennica I LO w Białymstoku i troje uczniów z I LO w Sokołowie Podlaskim. Wszyscy wrócili z dyplomami. Pierwsze miejsce zajął Piotr Mazurek z I LO w Sokołowie Podlaskim, drugie - Jakub Derlicki z I LO w Sokołowie Podlaskim, trzecie - ex aequo Aleksandra Sobieska z I LO w Sokołowie Podlaskim i Magdalena Nowik z I LO w Białymstoku.

W tym samym czasie miał miejsce także finał Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Ze strony polskiej zakwalifikowało się do niego trzech uczniów z białostockich liceów ogólnokształcących – I LO,  II LO oraz III LO. Najlepsi okazali się uczniowie z Białorusi. Spośród polskich uczestników dwóch zajęło ex aequo trzecie miejsce – to Damian Werpachowski z II LO w Białymstoku i Jakub Trzcinka z III LO w Białymstoku.

Organizatorami olimpiady i konkursu są Uniwersytet w Białymstoku oraz Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina. W tym roku zawody odbyły się po raz trzeci. Ze strony UwB koordynatorką obu przedsięwzięć jest dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Zarówno konkurs, jak i olimpiada są zawodami trzyetapowymi. Etap pierwszy polega na rozwiązywaniu zadań ogłoszonych w Internecie i przesyłaniu ich do organizatorów w danym kraju. Podczas drugiego etapu w siedzibach uniwersytetów w poszczególnych krajach uczniowie rozwiązują te same zestawy zadań w tym samym czasie. Finał w tym roku odbył się w Brześciu na Białorusi – przy czym uczniowie ukraińscy odbywali go w Odessie. 

Ogółem w etapie finałowym zawodów brało udział siedmioro uczniów z Polski, ośmioro z Białorusi i dwanaścioro z Ukrainy. Dla uczniów polskich i białoruskich wspólne zawody matematyczne wraz z towarzyszącym programem turystyczno-krajoznawczym były okazją do nawiązania nowych znajomości i rozszerzenia wiedzy o regionach, w których mieszkają.