Na UwB będzie Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy. Mamy dofinansowanie z MNiSW!

Data wydarzenia 19-12-2016

Będą wykonywać pomiary, obserwacje, przeprowadzać eksperymenty, a wszystko w uniwersyteckich laboratoriach, pod okiem naukowców. Prawie 80 uczniów z IV, V i VI klas szkół podstawowych z województwa podlaskiego zaprosi do siebie na zajęcia Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB w ramach projektu Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy.  Rekrutacja rozpocznie się po Nowym Roku.

Uczelnia dostała dofinansowanie na realizację projektu - prawie 30 tys. złotych – w rozstrzygniętym właśnie konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 36 tys. zł.

- Chcemy uświadomić dzieciom, że nauka to emocje, dyskusje, odkrycia, że uczenie się to nie obowiązek tylko przyjemność, i może stać się prawdziwą życiową pasją – mówi dr hab. Ada Wróblewska z Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB, koordynator projektu. – Planujemy taką formułę zajęć, która zachęci uczniów do aktywności, rozbudzi w nich ciekawość otaczającego świata.

Uczestnicy projektu będą więc zmieniać się w prawdziwych badaczy: określać cel swoich badań, formułować hipotezy, a potem weryfikować je poprzez eksperymenty. Dzieci będą pracować w niewielkich zespołach. Spotkania warsztatowe będą odbywać się systematycznie raz lub dwa razy w miesiącu do maja - w sumie każda z grup będzie miała 8 godz. zajęć. Na każdych zajęciach uczestnicy projektu będą wpisywać w „Dzienniczku młodego odkrywcy” sprawozdania ze swoich naukowych działań. Na koniec przygotują prezentacje lub postery, w których opowiedzą o przebiegu i efektach zrealizowanych badań. Zaprezentują je podczas czerwcowej mini konferencji naukowej.

Na uruchomiony jesienią konkurs w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków z uczelni z całej Polski. Dofinansowanie, na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych, otrzyma 65 zwycięskich projektów. Jak informuje MNiSW, główny cel programu to popularyzacja dokonań polskich naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych.