Nagroda im. Księcia Konstantego Ostrogskiego dla ks. dra hab. Bazylego Doroszkiewicza z UwB

Data wydarzenia 18-01-2016

Ksiądz archimandryta dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz), prof. UwB z Katedry Teologii Prawosławnej, został jednym z laureatów Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za 2015 rok.

Nagrodę przyznaje miesięcznik Przegląd Prawosławny, za zasługi w rozwoju myśli, kultury i duchowości prawosławnej oraz działalność na rzecz jednoczenia chrześcijan.

Jak poinformowała redakcja, kapituła przyznała nagrodę archimandrycie dr. hab. Warsonofiuszowi (Bazylemu Doroszkiewiczowi) za przybliżenie polskiemu czytelnikowi źródeł rozłamu chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie w pierwszym tysiącleciu. „Jego badania są oparte głównie na dokumentach greckich i łacińskich. Obraz dryfowania dwóch światów chrześcijańskich w przeciwstawnych kierunkach jest pokazany w fundamentalnej pracy "Dzieje Wschodnich Rzymian". Laureat jest autorem licznych publikacji między innymi "W cieniu Chalcedonu", "Monastycyzm bizantyński", "Cesarz i dogmat" oraz ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych” – czytamy w prezentacji sylwetek nagrodzonych.