Otwarty wykład na Wydziale Fizyki "Toroidalne obiekty wokół czarnych dziur"

Data wydarzenia 07-03-2020

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Wydział Fizyki zapraszają do wzięcia udziału w otwartym wykładzie dr. hab. Andrzeja Odrzywołka pt. "Toroidalne obiekty wokół czarnych dziur".

Termin: 7 marca 2020 roku, godz. 11:00
Miejsce: Wydział Fizyki, ul. K. Ciołkowskiego 1L

Opis wykładu:

Zderzenia gwiazd neutronowych prowadzą do emisji fal grawitacyjnych, powstania rotującej czarnej dziury, a w konsekwencji krótkich rozbłysków gamma. Część materii neutronowej pozostaje na orbicie tworząc toroidalny, rotujący relatywistycznie i niemal stacjonarny ,,dysk’’ o zadziwiających własnościach. Wykład przybliży zagadnienia związane z numerycznymi obliczeniami struktury takich obiektów wykonywane w ramach pełnej Ogólnej Teorii Względności. Przybliżone będą ich konsekwencje dla zrozumienia struktury zakrzywionej czasoprzestrzeni, fundamentalnych procesów astrofizyki (akrecja, pochodzenie najcięższych pierwiastków) oraz futurystycznych źródeł energii.


Dr hab. Andrzej Odrzywołek pracuje w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach grupy zajmuje się numerycznymi obliczeniami w astrofizyce, m.in. OTW i supernowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rotacji. Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Jest Sekretarzem Komisji Astrofizyki PAU oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.