Poszukiwanie nowych leków w starych ziołach - wykład otwarty

Data wydarzenia 08-12-2016
Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na otwarty wykład Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Jerzego Wichy „Synteza pochodnych oleandryny. Poszukiwanie nowych leków w starych ziołach." Wykład odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. o godzinie 11.00 w auli 2044 Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku,ul. Ciołkowskiego 1K.

Oleandryna należy do grupy kardenolidów, glikozydów obejmujących steroidowy aglikon oraz resztę cukrową o specyficznej budowie. Kardenolidy występują w leczniczych roślinach rozpoznanych i stosowanych przypuszczalnie od czasów prehistorycznych (a aglikony również w pewnych płazach). Do najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy oprócz oleandryny wystepującej w roślinie Oleander nerium (na zdjęciu) należą digitoksygenina z Digitalis purpurea i ouabanina z Strophantus gratus.

Głównym obszarem zastosowania kardenolidów jest leczenie zaburzeń pracy serca. Współczesne badania wykazały, że kardenolidy, szczególnie oleandryna, wykazują silne i specyficzne działanie cytostatyczne i mogą znaleźć zastosowanie jako leki przeciwrakowe. Podjęto ponowne badania składników Oleander nerium w poszukiwaniu pochodnych oleandryny o lepszych wskaźnikach farmakologicznych. Jednakże badania nad syntezą oleandrygeniny i ewentualnie jej analogów nie były dotąd prowadzone. Naszym celem było opracowanie metody syntezy oleandrigeniny (agliconu oleandryny) posługując się stosunkowo łatwo dostępnymi związkami modelowymi.