„Prawo autorskie, a działalność naukowa i dydaktyczna”.

Data wydarzenia 04-03-2016
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Pełnomocnik Rektora UwB  ds. Ochrony Własności Intelektualnej oraz Pełnomocnik Dziekana WPiP ds. Ochrony Własności Intelektualnej, zapraszają na spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa autorskiego pt. „Prawo autorskie, a działalność naukowa i dydaktyczna”.
 
Spotkanie odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. (czwartek) w godz. 12.00-13.30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w auli C02.