Prof. Eugeniusz Ruśkowski otrzymał medal Williama Petty

Data wydarzenia 21-11-2016
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał medal Williama Petty. Jest to odznaczenie ustanowione przez Instytut Prawa Finansowego i Podatkowego w Ałma Acie. 

W związku z podjęciem współpracy z Naukowo-Badawczym Instytutem Prawa Finansowego i Podatkowego w Ałma Acie (Kazachstan) oraz aktywnym udziałem w VII Międzynarodowej Naukowo-Teoretycznej Konferencji organizowanej przez Instytut Prawa Finansowego i Podatkowego w Ałma Acie nt. „Aktualne problemy prawnej regulacji administrowania w sferze finansów publicznych” - prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski otrzymał medal Williama Petty, wręczany w uznaniu za działalność w dziedzinie badań porównawczych i ich organizacji.

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy.