Prof. Jarosław Ławski z UwB członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Prof. dr hab. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, został wybrany członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Decyzję podjęło walne zgromadzenie organizacji.  

Prof. Ławski jest literaturoznawcą, eseistą, krytykiem literackim. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. polsko-wschodnioeuropejskie związki kulturowe, relacje geopolityki i literatury.

Kieruje Katedrą Badań Filologicznych "Wschód – Zachód". I właśnie wieloletnia działalność na rzecz rozwijania polsko-ukraińskich kontaktów naukowych została doceniona przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy. Katedra wspólnie z ukraińskimi partnerami zorganizowała m.in. cykl konferencji „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”, a także wymianę badaczy i studentów między oboma krajami.