Prof. Włodzimierz Bolecki gościem Prelekcji Mistrzów na UwB

Data wydarzenia 14-11-2019

„Poezja jako tekst kultury (casus Leśmiana)” – to temat wykładu, jaki 14 listopada (czwartek) wygłosi na Uniwersytecie w Białymstoku prof. Włodzimierz Bolecki. Ten wybitny uczony z Polskiej Akademii Nauk będzie gościem kolejnej mistrzowskiej prelekcji na Wydziale Filologicznym.

Wykład rozpocznie się o godz. 11:30, w sali nr 94 w siedzibie wydziału przy Placu NZS 1. Wstęp wolny. Po nim zaplanowane jest spotkanie z prof. Boleckim, w trakcie którego będzie można zadać pytania niekoniecznie związane bezpośrednio z tematem prelekcji.

Prof. Włodzimierz Bolecki od 1979 roku zawodowo związany jest z Instytutem Badań Literackich PAN. Od 1991 kieruje Pracownią Poetyki Historycznej. Zasiada w redakcji wydawanego przez IBL dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Od 1995 do 2004 był również profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Literatury Romantyzmu i Współczesnej. Od 2005 jest  pracownikiem naukowym w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Gościnnie wykładał w wielu uczelniach zagranicznych m.in. w Czechach, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

Zajmuje się teorią i historią literatury XX wieku, m.in. twórczością takich autorów jak Wacław Berent, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Józef Mackiewicz, Czesław Miłosz, Bruno Schulz, Aleksander Wat czy Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Zasiada m.in. w Radzie Naukowej IBL PAN oraz Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Należy do PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Od września 2004 do października 2006 był członkiem Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zaś od  listopada 2006 r. jest jej wiceprezesem. Został członkiem jury Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego.

W swoim dorobku ma m.in. wiele książek, opracowań, artykułów i wywiadów. Jest także autorem i współautorem scenariuszy filmów dokumentalnych poświęconych m.in. Józefowi Mackiewiczowi (Jedynie prawda jest ciekawa, 1996, reż. Robert Kaczmarek), Czesławowi Miłoszowi (Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku, 1999, reż. Ewa Pytka-Chylarecka) i paryskiej "Kulturze" (Tratwa kultury, 1996, wspólnie z Piotrem Wojciechowskim, reż. Adam Kuczyński). Napisał również scenariusz do filmu fabularnego pt. Ostatni dzwonek (1989) w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz.