Profesor Uniwersytetu w Białymstoku Artur Pasko członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej

Data wydarzenia 29-11-2016

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB, został członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej  - organu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z wnioskiem o nominację wystąpił do Zarządu PKOl prof. Józef Lipiec, przewodniczący Akademii.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Akademii Olimpijskiej – „grupuje ona czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy - jako wybitni znawcy olimpizmu - rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą - poprzez swe dzieła i słowo żywe - atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej.” Głównym zadaniem PAOl jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, a także organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie w kraju i za granicą współpracy ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi. PAOl jest współorganizatorem konkursów i plebiscytów (m.in. "Wawrzyn Olimpijski", medal "Kolos Kagathos", konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej).

Dr hab. Artur Pasko, prof. UwB, jest pracownikiem Instytutu Historii i Nauk Politycznych. Specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej, a wśród artykułów i książek jego autorstwa jest wiele poświęconych historii sportu. To między innymi takie pozycje, jak „Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989” (Kraków 2009), „Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989” (Kraków 2012) czy „Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989)” (Białystok-Kraków 2015). Za tę ostatnią publikację prof. Pasko został nagrodzony przez PAOl w konkursie na prace naukowe z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej.