Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 15-03-2017

756 doktorów i doktorów habilitowanych – tylu badaczy uzyskało stopnie naukowe na Uniwersytecie w Białymstoku w ciągu blisko 20 lat samodzielnego funkcjonowania uczelni. Dziś (15.03.2017) odbyła się kolejna uroczystość promocyjna - wyjątkowa, bo przypadająca w roku jubileuszowym. Większość promowanych to naukowcy, którzy uzyskali stopnie naukowe w ubiegłym roku.
W 2016 na Uniwersytecie w Białymstoku stopień doktora habilitowanego uzyskało 11 osób, a doktora – 37.

Galeria z tegorocznych promocji habilitacyjnych i doktorskich - tutaj.

Promocje doktorskie i habilitacyjne to naukowe święto uczelni - towarzyszy im uroczysta oprawa, a doktorzy składają dodatkowo przyrzeczenie, w którym obowiązują się m.in. do  zachowania życzliwej pamięci o uniwersytecie i wytrwałego rozwijania nauki dla krzewienia prawdy.  Pierwsza taka uroczystość zorganizowana na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się 16 czerwca 1998 roku. Dyplomy odebrało wówczas 7 doktorów. W przypadku 3 osób – były to już stopnie nadane przez nowo utworzony uniwersytet. Pozostali promowani uzyskali stopnie nadane jeszcze przez Uniwersytet Warszawski, którego uniwersytet był wówczas filią. 

Uniwersytet funkcjonuje jako samodzielna uczelnia od 1 października 1997 roku. W ciągu 20 lat systematycznie umacniał swoją pozycję naukową. Jednym ze wskaźników rozwoju były kolejne uzyskiwane uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania, a w ślad za nimi – nadawane stopnie. Gdy UwB pierwszy raz inaugurował rok akademicki jako samodzielny uniwersytet, część jednostek miało już uprawnienia do doktoryzowania i nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uczelnia mogła już doktoryzować w zakresie ekonomii (od 1990), historii (1993), prawa (1994), pedagogiki (1995) oraz fizyki (1996). Od kilku miesięcy (od maja 1997) Wydział Prawa miał też uprawnienia habilitacyjne.  

Po 20 latach Uniwersytet w Białymstoku może pochwalić się łącznie 10 uprawnieniami do doktoryzowania (przybyło ich 5: w zakresie biologii (1997), chemii (2000), językoznawstwa (2000), literaturoznawstwa (2006), socjologii (2007)) oraz 6 do nadawania stopnia doktora habilitowanego (oprócz prawa są to następujące dyscypliny: ekonomia (2002), historia (2010), biologia (2010), chemia (2014) i fizyka (2015) – zatem przybyło 5). 

Pierwszą uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora już przez Uniwersytet w Białymstoku podjęła Rada Naukowa Instytutu Historii UwB 5 grudnia 1997 r. Doktorat w zakresie historii obronił Adrian Konopka (nie był pracownikiem uczelni). Temat pracy, której promotorem był prof. dr hab. Michał Gnatowski, brzmiał „Służba zdrowia polskich formacji wojskowych w Rosji (1914- 1920)”. Był to jedyny stopień doktora nadany przez UwB w 1997 r. Potem z każdym kolejnym rokiem stopni przybywało i  - co ważne – zdybywali je także pracownicy młodego uniwersytetu, którzy z nim wiązali swoje naukowe kariery. W 1998 na UwB stopnie doktora uzyskało już 9 osób (po 4 w zakresie ekonomii i prawa oraz 1 w zakresie pedagogiki). 5 z nich było wówczas zatrudnionych na UwB i - co warte odnotowania – pracują na uczelni do dziś. To dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB, dr Sławomir Oliwniak, dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, dr hab. Jerzy Bieluk oraz dr hab. Robert Ciborowski prof. UwB – obecny rektor Uniwersytetu w Białymstoku, który jest posiadaczem dyplomu doktorskiego nr 7. Rekordowy pod względem liczby nadanych stopni doktora był rok 2015 – uzyskało je 50 osób.

Pierwszy sygnowany przez UwB dyplom doktora habilitowanego otrzymał prof. dr hab. Leonard Etel – późniejszy rektor uczelni. Stopień uzyskał we wrześniu 1998 roku. W tym samym czasie habilitował się jeszcze jeden pracownik uczelni - prof. dr hab. Bogusław Cudowski, także z Wydziału Prawa. W kolejnych latach, wraz z uprawnieniami do habilitowania uzyskiwanymi przez kolejne wydziały, rosła liczba nadawanych stopni. Szczególnie dużo było ich w roku 2013 oraz 2015 – po 16. 

W sumie do tej pory UwB nadał stopnie doktorów już 651 osobom, a stopnie doktorów habilitowanych – 105 uczonym.

Co ważne, z możliwości zdobycia stopnia naukowego na Uniwersytecie w Białymstoku korzystają już także młodzi naukowcy z zagranicy. W latach 2014-2016 na Wydziale Fizyki obroniło się 3 doktorantów spoza Polski. W 2014 r. 2 zagranicznych doktorantów obroniło tzw. podwójne doktoraty na UwB i jednocześnie na Uniwersytecie Masaryka w Brnie – na mocy umowy pomiędzy uczelniami. Przykładem umiędzynarodowienia w rozwoju naukowym jest też podwójny doktorat pracownika Wydziału Fizyki UwB Jana Kisielewskiego, obroniony w 2013 r. jednocześnie na UwB oraz Radboud University w holenderskim Nijmegen.