Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB

Data wydarzenia 04-03-2020

12 stopni doktora habilitowanego i 64 stopnie doktora nadał w ciągu minionego roku Uniwersytet w Białymstoku. W sumie awans naukowy uzyskało na największej podlaskiej uczelni 76 osób. Wczoraj (4 marca 2020 r.) nowi doktorzy i doktorzy habilitowani odbierali dyplomy podczas uroczystości promocyjnej.

- To najważniejsza uroczystość uniwersytecka, która pokazuje, jak uniwersytet się rozwija. Promocje doktorskie i habilitacyjne są pokazem siły naukowej uniwersytetu - mówił otwierając uroczystość prof. Robert Ciborowski, rektor UwB.

Uniwersytet w Białymstoku ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii.

Spośród osób, które w minionym roku uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Białymstoku, tylko niespełna połowa (8 habilitowanych i 25 doktorów) to zatrudnieni tu nauczyciele akademiccy. To pokazuje, jak wielu naukowców spoza UwB wybiera największą podlaską uczelnię na miejsce swoich naukowych awansów.

Gratulując nowym doktorom, doktorom habilitowanym, a także promotorom, prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki, przypomniała:

- Praca naukowa nie jest i nigdy nie powinna być jedynie zawodem. Nauka jest misją. Misją  nauki jest poszerzanie horyzontów wiedzy, stawianie pytań, szukanie odpowiedzi, ku lepszemu zrozumieniu otaczającego nas świata i mechanizmów nim rządzących.

W uroczystości wzięło udział 66 promowanych, a także członkowie ich rodzin i znajomi.

W imieniu promowanych doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz. To pierwszy naukowiec, który na UwB uzyskał ten stopień naukowy w dyscyplinie pedagogika, bo uprawnienie do jego nadawania uczelnia uzyskała zaledwie przed rokiem.

- Dziękuję władzom uczelni za tę uroczystość, która czyni istotnym i ważnym nasz awans naukowy, a jednocześnie jest dla nas świętem i nagrodą. Świętem – bo to dzień, w którym zostaliśmy włączeni do grona pracowników samodzielnych, a nagrodą -ponieważ na ten dzień pracowaliśmy kilka, a czasami nawet kilkanaście lat – mówiła dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz.

- Przed chwilą ślubowaliśmy, że Uniwersytet w Białymstoku będziemy mieli zawsze w swojej pamięci oraz będziemy go wspierać stosownie do swoich możliwości. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej wypełnić to zobowiązanie – powiedziała dr Paulina Korycińska-Rządca z Wydziału Prawa UwB, która wygłosiła wystąpienie w imieniu promowanych doktorów.

Promotorów rozpraw doktorskich reprezentowała dr hab. Katarzyna Jadwiszczak z Wydziału Biologii UwB. Przypomniała, że słowo doktor pochodzi od łacińskiego „docere”, czyli „nauczać”, co oznacza, że doktor jest nauczycielem, mistrzem.

- Ale osoba, która przeszła cały cykl kształcenia akademickiego uzyskując pierwszy stopień naukowy, stopień doktora, wie doskonale, jak wiele sama najpierw musiała się nauczyć. Być może nie była to droga łatwa, zapewne musieliście Państwo, dziś wypromowani doktorzy, pokonać wiele trudności. Mam jednak nadzieję, że okres przygotowywania rozprawy doktorskiej to był także czas intensywnego osobistego rozwoju i realizowania marzeń – powiedziała.

W ciągu 22 lat istnienia Uniwersytet w Białymstoku nadał w sumie 136 stopni doktora habilitowanego i 813 stopni doktora.


GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA


 
materiał wideo z wydarzenia