WYDZIAŁY

Przystojny hegemon, czyli etyczne implikacje (post)kolonialnej idolatrii

Zapraszamy na wykład otwarty dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL. pt. „Przystojny hegemon, czyli etyczne implikacje (post)kolonialnej idolatrii.” Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 na Wydziale Filologicznym UwB (Plac NZS 1, sala 47).

Dr hab. Dariusz Skórczewski od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badań nad krytyką literacką i teorii postkolonialnej. 

W 2013 r. ukazała się jego rozprawa habilitacyjna „Teoria - literatura - dyskurs. Pejzaż postkolonialny” (Wyd. KUL), która wzbudziła duże zainteresowanie polonistów i slawistów zarówno w kraju, jak i w zagranicznych ośrodkach akademickich. Książka uzyskała nominację do Nagrody Identitas w kategorii "Humanistyka i literatura piękna". 

W latach 2001-2004 podczas pobytu na stypendium The Kosciuszko Foundation w Rice University w Houston (USA) wykładał m.in. film środkowoeuropejski, polską poezję współczesną i kultury słowiańskie. W latach 2006-2007 jako stypendysta The Kosciuszko Foundation nauczał literatury i kultury polskiej w Uniwersytecie Stanowym Illinois w Chicago.

Źródło:
http://www.kul.pl/dr-hab-dariusz-skorczewski-prof-kul,art_28053.html