Rekrutacja uzupełniająca pracowników w ramach programu Erasmus+

Data wydarzenia 16-07-2018

W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków na realizację mobilności pracowników, odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2017/2018.

Wyjazd musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2018 r. a zakończyć nie później niż 30 września 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie 16-27.07.2018 r.

Rekrutacja nie obejmuje osób, które zakwalifikowały się do programu w roku akademickim 2017/2018.


Więcej informacji - http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow.