Rekrutacyjna akcja wileńskiego Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB

Data wydarzenia 22-03-2017

Od stycznia do marca odwiedzili niemal wszystkie klasy maturalne w szkołach Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego, wzięli udział w Dniach Kariery w wileńskim Gimnazjum Adama Mickiewicza. Studenci, wykładowcy i władze Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie jak co roku wyruszyli na spotkania z maturzystami, by zaprezentować im ofertę studiów i porozmawiać o tym, jak ważny jest wybór dalszej drogi i jak bardzo potrzebne jest wykształcenie wyższe.

- Spotkania z maturzystami przebiegają zawsze w życzliwej atmosferze. Uczniowie mają okazję zapytać bezpośrednio wykładowcę, dziekana czy studenta, jaka jest atmosfera na studiach, czego uczą, np. na informatyce, czy są w programie aplikacje do telefonów komórkowych, albo jak wygląda życie studenta na I roku – relacjonuje dr Irena Mikłaszewicz z Biura Karier i Promocji Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. – Nasi studenci zazwyczaj chętnie jadą do szkół, które niedawno sami ukończyli. Radość ze spotkania ze swymi nauczycielami, kolegami jest ogromna, a i nauczyciele cieszą się, że ich uczniowie studiują.

 

Dla władz wydziału wyjazdy to okazja do spotkań z przedstawicielami lokalnych władz. Na początku marca dziekan wydziału dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB oraz prodziekan ds. dydaktyki dr Mariusz Giero spotkali się merem Solecznik Zdzisławem Palewiczem. Rozmowa dotyczyła zacieśnienia współpracy z samorządem solecznickim, między innymi możliwości przyjmowania studentów filii UwB na praktyki. Podobną ofertę dotyczącą praktyk wydział otrzymał od administracji rejonu wileńskiego i trockiego, a także miasta Wilna.

 

- Ważnym punktem wyjazdów są też spotkania z nauczycielami oraz dyrektorami szkół. Poznajemy ich opinie na temat szkolnictwa wyższego, pytamy, czego oczekują od nas. Efektem takich rozmów będzie realizowana po raz pierwszy na naszym wydziale akcja „Wesprzyj maturzystę!” – informuje  dr Irena Mikłaszewicz.


Wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku - dr Tomasz Dubowski i dr Lech Jamróz - przygotują materiały dotyczące integracji Litwy ze strukturami europejskimi oraz NATO. 7 kwietnia wydział zaprosi maturzystów i nauczycieli na poświęcony tej problematyce wykład. Po nim, w luźnej atmosferze przy herbacie i pączkach, uczestnicy spotkania będą mogli dopytać wykładowców o interesujące ich zagadnienia oraz porozmawiać z kierownictwem i studentami wydziału.