Seminarium o przedszkolach leśnych - zaprasza Wydział Pedagogiki i Psychologii

Data wydarzenia 08-06-2017
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku i Fundacja Trzy Czte ry! prowadząca przedszkole „Puszczyk” w Białymstoku zapraszają do udziału w seminarium naukowym „Przedszkola Leśne – teoria i praktyka”.

W programie seminarium przewidziane są wystąpienia wprowadzające w problematykę edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ideę edukacji outdoorowej oraz organizacji przedszkoli leśnych w Polsce i innych krajach oraz część warsztatowa prowadzona w terenie przez praktyków edukacji leśnej i outdoorowej, m.in. Przedszkola Leśnego „Puszczyk”, Nadleśnictwa Dojlidy oraz Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych. Warsztaty prowadzone będą w grupach. Szczegóły: biuro@fundacjatrzycztery.pl . Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium.

Program seminarium:
9.00 - rejestracja
9.30 - uroczyste rozpoczęcie -  dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, oraz 
dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB, kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. 
9.40 - dr Ewa Lewandowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: “Idea zrównoważonego rozwoju we wczesnej edukacji”
10.00 - dr Anna Kienig, UwB: “Przedszkola leśne - doświadczenia międzynarodowe”
10.20 - Agnieszka Kudraszow, Dorota Zaniewska: “Przedszkole leśne Puszczyk”
10.40 - Ewa Majewska, RDLP w Białymstoku: “Efekty wdrażania koncepcji leśnych przedszkoli we współpracy z placówkami oświatowymi”

11.00 - przerwa kawowa

11.20 - “Przedszkole leśne” - reportaż Beaty Chyży-Czołpińskiej
12.00 - część warsztatowa prowadzona w terenie 
14.00 - zakończenie seminarium, wręczenie zaświadczeń.