Światowej klasy fizycy na wykładach otwartych na Wydziale Fizyki UwB

Data wydarzenia 05-12-2016
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na dwa wykłady otwarte (w języku angielskim) światowej klasy naukowców. Pierwszy odbędzie się już w najbliższy wtorek, 6 grudnia, o godz. 13.15 w sali 2011 na Wydz. Fizyki (kampus UwB, ul. Ciołkowskiego). Prof. Teruo Ono z Kyoto University w Japonii wygłosi referat "Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems" (Spinowa dynamika w niejednorodnie namagnesowanych systemach)
Profesor Teruo Ono jest jednym z czterech wybitnych wykładowców wybranych w 2016 roku przez międzynarodowe towarzystwo IEEE Magnetics, aby popularyzować wybrane nowoczesne działy fizyki magnetyzmu. Jest to akcja Distinguished Lecturer IEEE Magnetics Society. W najbliższym tygodniu prof. Ono przyjeżdża do Polski z serią czterech wykładów - a rozpoczyna ją właśnie w Białymstoku. Później wystąpi kolejno w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
http://www.ieeemagnetics.org/index.php?option=com_content&view=article&id=250:-teruo-ono&catid=80:2016-distinguished-lecturers-&Itemid=172 .

Natomiast 13 grudnia o godz.13.15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB (kampus UwB, ul. CIołkowskiego) odbędzie się seminarium, na którym prof. Vitalii Zablotskii z Department of Optical and Biophysical Systems, Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic, wygłosi wykład (także w jęz. angielskim) "Los żywych komórek w polu magnetycznym o dużym gradiencie."

Profesor Vitalii Zablotskii jest pracownikiem naukowym w Instytucie Fizyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu efektów magnetycznych pól na organizmy żywe, sterowania podawania leku oraz nanostruktur magnetycznych przejść fazowych i magnetycznych.

Profesor V.Zablotski  współpracuje od kilkunastu lat z ZFM WF w zakresie nanomagnetyzmu. Brał udział np. w realizacji europejskiego projektu FP6 ToK "Combined study of nanostructured magnetic materials", koordynowanego przez prof. A.Maziewskiego z Wydziału Fizyki UwB.

Profesor V.Zablotski jest współautorem kilkudziesięciu prac przygotowanych razem z pracownikami ZFMWF. Jego obecny przyjazd jest zwiazany z kontynuacją współpracy z zakresu fizyki nanomagnetyzmu. Profesor chciałby jednak zainteresować szersze grono osób badaniami z zakresu biofizyki.