Szlacheckość współcześnie – wykład prof. Tomasza Zaryckiego

Data wydarzenia 10-04-2017

Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB zaprasza na cykl wykładów otwartych. Pierwszy pt.: Pole szlacheckie: Środowiska posługujące się spuścizną szlachecką we współczesnej Polsce  wygłosi 20 kwietnia prof. Tomasz Zarycki.

Cykl zaplanowany został w ramach projektu badawczego pt. Ruchy społeczne, polityczne i komunikowanie masowe w XIX-XXI wieku, realizowanego na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład odbędzie się w siedzibie wydziału (Plac Uniwersytecki 1, sala 121), 20 kwietnia o godz. 11.00 – 12.30.

Dr hab. Tomasz Zarycki, socjolog i geograf społeczny jest profesorem i absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS UW). Prowadził badania w szeregu ośrodków naukowych na świecie, m.in. na UCLA (Los Angeles), UCL (Londyn), MGIMO (Moskwa), NIAS (Wassenaar, Holandia), na uniwersytetach w Edynburgu, Lundzie czy Sztokholmie.

Do jego głównych pól zainteresowania należą socjologia polityki, kultury, wiedzy oraz pamięci a także geografia społeczno-polityczna krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Rosji. Zajmował się m.in. problematyką elit, podziałów politycznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, teorią dyskursu, koncepcjami kapitału kulturowego i społecznego. Wydał m.in. książki: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (1997), Region jako kontekst zachowań politycznych (2002), Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji (2008), Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych (2009), Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe (Routledge, 2014), Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych (wspólnie z Tomaszem Warczokiem, 2016) oraz (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim) Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej (2017).