"Szlachetna Paczka" i "Akademia Przyszłości" z uniwersyteckim wsparciem!

Data wydarzenia 16-11-2016

Uniwersytet w Białymstoku podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem "Wiosna", które realizuje znane ogólnopolskie akcje charytatywne: Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. Choć współpraca stowarzyszenia z UwB trwa od kilku lat, dziś nabrała oficjalnych kształtów - uczelnia zobowiazała się wspierać podlaskich członków organizacji merytorycznie i organizacyjnie. Stowarzyszenie Wiosna będzie natomiast zachęcać i motywować studentów i pracowników UwB do angażowania się w akcje społeczne i działalność charytatywną.

Symbolicznej wymiany umów o współpracy dokonał rektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB, a ze strony Stowarzyszenia "Wiosna" - Iwona Koniuch, koordynator wojewódzki programu Akademia Przyszłości; Emilia Kisielewska, koordynator wojewódzki programu Szlachetna Paczka oraz Joanna Godlewska, koordynator ds. promocji w woj. podlaskim.

Na dobry początek współpracy rektor UwB otrzymał od przedstawicielek stowarzyszenia Indeks Sukcesów – taki sam, jaki wypełniają podopieczni Akademii Przyszłości. Koordynatorki programów dostały natomiast koszulki UwB – wszak dołączyły dziś oficjalnie do teamu UwB. 

- Z punktu widzenia uczelni to cenne partnerstwo -  podkreślał rektor UwB, dr hab. Robert Ciborowski. - Pracownicy i studenci Uniwersytetu w Białymstoku będą mogli w jeszcze większym stopniu angażować się w życie społeczne Białegostoku i regionu, wspierać wartościowe inicjatywy. To ważne, by upowszechniać wśród społeczności akademickiej postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, włączać się w proces edukowania i pomagania najmłodszym. 

Przedstawicielki Stowarzyszenia Wiosna zwróciły uwagę na to, że uczelnia ma ogromny potencjał – tysiące studentów i setki pracowników. Możliwość prowadzenia wśród nich rekrutacji wolontariuszy czy poszukiwanie darczyńców to dla organizacji ważne wsparcie. Liczą też na merytoryczne wsparcie ze strony kadry naukowej i studentów UwB – zwłaszcza w działaniach skierowanych do podopiecznych Akademii Przyszłości.  

Wymiana umów odbyła się na kilka dni przed ważnym dla obu programów wydarzeniem - sobotnim Marszem Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. To rozpoczęcie czasu, kiedy można zostać darczyńcą dla rodziny w Paczce lub dla dziecka w Akademii. Marsz wyruszy w sobotę punktualnie o 12.00 z Rynku Kościuszki w Białymstoku spod Kościoła Farnego. Jego uczestnicy przejdą wspólnie ulicą Lipową, Piłsudskiego, Sienkiewicza i zakończą pochód na Rynku Kościuszki. Organizatorzy serdecznie zapraszają pracowników i studentów UwB do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 

Uniwersytet w Białymstoku miał już okazję współpracować ze Stowarzyszeniem Wiosna. Uczelnia użyczała w swoich murach gościny wydarzeniom organizowanym w ramach Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. W oba programy angażuje się również wielu studentów i pracowników UwB. Teraz współpraca została sformalizowana i dzięki temu będzie mogła być rozszerzona.

W ramach współpracy uczelnia udostępnia podlaskim członkom stowarzyszenia pomieszczenie biurowe. Organizacja będzie też mogła nieodpłatnie korzystać z uczelnianych sal na potrzeby organizacji spotkań z liderami swoich programów, szkoleń dla wolontariuszy czy zajęć edukacyjnych dla podopiecznych Akademii Przyszłości. Uniwersytet będzie też promował działania stowarzyszenia na swojej stronie i na portalu społecznościowym. Z kolei Stowarzyszenie Wiosna będzie upowszechniać wśród swoich członków, wolontariuszy i podopiecznych informacje o roli i misji Uniwersytetu w Białymstoku.

Zawarte porozumienie o współpracy obowiązuje do 30 września 2017 r., ale obie strony mają nadzieję, że będzie przedłużone, a współpraca kontynuowana w kolejnych latach.

 Galeria zdjeć ze spotkania: tutaj