Uniwersytet w Białymstoku kontynuuje współpracę z Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim

Data wydarzenia 11-12-2017
Dnia 6 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie w Białymstoku odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. Wizytę złożył prof. Jewgienij Kodin, prorektor ds. naukowych Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego oraz doc. dr Olga Kobec, dziekan Wydziału Historii i Prawa Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego.

W spotkaniu z nimi uczestniczył dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr hab. Jan Snopko, prof. UwB, dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Celem spotkania była dyskusja na temat kontynuacji współpracy naukowo-badawczej dotyczącej prowadzenia wspólnych projektów naukowych oraz wymiany pracowników i studentów między uczelniami. Państwowy Uniwersytet Smoleński, w ramach zawartej umowy, współpracuje już z Wydziałem Prawa oraz Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie.

Efektem dotychczasowej współpracy jest m.in. organizacja Polsko-Rosyjskiej Szkoły Prawa. Szkoła jest wspólnym, międzynarodowym programem edukacyjnym, którego celem jest przybliżenie systemów prawnych Federacji Rosyjskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także podniesienie poziomu praktycznej znajomości języka rosyjskiego. We wrześniu 2015 roku, w trakcie pierwszej edycji programu gościliśmy grupę rosyjskich studentów.

Natomiast w roku 2016 nasi studenci i doktoranci są zaproszeni do wzięcia udziału w zajęciach przygotowanych przez rosyjskich specjalistów, praktyków i teoretyków prawa. Liczymy na dalszy rozwój współpracy z Państwowym Uniwersytetem Smoleńskim.