Uniwersytet w Białymstoku kontynuuje współpracę z Uniwersytetem w Cambridge

Data wydarzenia 13-04-2017

10 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem w Cambridge, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Gwarantuje ono kontynuację współpracy 4 uczelni, które od listopada 2014 roku tworzą sieć naukową pod nazwą „Sieć badawcza - badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”.

Podpisanie porozumieniu miało miejsce podczas II polsko-brytyjskiego seminarium zorganizowanego właśnie w ramach sieci. Swoje wystąpienia zaprezentowali światowej sławy kryminolodzy - prof. Lawrence Sherman oraz prof. Heather Strang z Uniwersytetu Cambridge. Tematem przewodnim prelekcji były problemy związane z przemocą domową i zapobieganie tejże. Wystąpienia mieli także przedstawiciele Białostockiej Szkoły Kryminologii, m.in. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa oraz dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB, prodziekan Wydziału Prawa ds. nauki. W seminarium wzięli udział także badacze z ośrodków naukowych ze Szczytna i Olsztyna, praktycy, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci.

 

Dotychczas w ramach polsko-brytyjskiej sieci badawczej zostały zorganizowane 3 konferencje naukowe: „Prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej” (2014 r.), „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” (2015 r.), „Dopalacze – problem społeczny, medyczny i prawny” (2015 r.). W maju 2017 r. na Wydziale Prawa UwB odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona wybranym aspektom prawnym, kryminologicznym i medycznym dopingu, z udziałem prof. Sanjeeva P. Sahni z Instytutu Nauk Behawioralnych Jindal (O. Jindal Global University).

 

Współpraca Uniwersytetu w Cambridge z Uniwersytetem w Białymstoku nie jest przypadkowa.
- Wydział Prawa UwB jest silnym i znanym ośrodkiem prowadzącym badania kryminologiczne – mówi prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski. - Nadmienię, iż kilka tygodni temu wydano siódmą edycję „Aktualnych problemów prawa karnego i kryminologii” – wyjątkowej publikacji stanowiącej pokłosie blisko 25 lat doświadczeń. Ponadto, pojawiła się niedawno publikacja pt. „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań w kryminologii” na kanwie rozważań podjętych podczas zorganizowanego w 2016 r. I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.

 

W najbliższym czasie wydział planuje wiele specjalnych wydarzeń kryminologicznych.
- Z początkiem maja odwiedzi nas prof. Chris Eskridge, który weźmie udział w seminarium na naszej uczelni oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W tym samym miesiącu prof. Sławomir Redo poprowadzi kolejną edycję tygodniowych warsztatów kryminologicznych dla naszych studentów pod tytułem „Zapobieganie przestępczości”. Kontrowersje jakie narastają wokół zjawiska przemocy i dyskryminacji wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu oraz z nieświadomości jego wieloaspektowości. Funkcjonująca powszechnie mnogość mitów utrudnia prawidłowe rozpoznanie i także skuteczne przeciwdziałanie przemocy. Stąd też na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od prawie trzech lat funkcjonuje Interdyscyplinarna Komisja Naukowa ds. Przemocy i Dyskryminacji. W ramach swojej działalności Komisja inicjuje oraz prowadzi działania naukowe w zakresie problematyki przemocy i dyskryminacji. Komisja współpracuje z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, instytucjami edukacyjnymi i organami samorządowymi w zakresie profilaktyki wyżej wymienionych zjawisk społecznych. Głównym zadaniem jest jednak przeprowadzenie badań z zakresu art. 207 k.k. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Wnikliwa analiza przestępczości kwalifikowanej w oparciu o art. 207 k.k. pozwoli na poznanie skali zjawiska, specyfiki przemocy stosowanej w Białymstoku i jego okolicach, osoby sprawcy i ofiary. Kwestionariusz przygotowany do badań jest bardzo szczegółowy. Studenci – biorący udział w tymże projekcie – muszą pochylić się nad sylwetką sprawcy, ofiary, opisem stosowanej przemocy, opisem uzyskanej pomocy, postępowaniem dowodowym, postępowaniem procesowym oraz wymiarem kary – wyjaśnia prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski.

 

Na zdjeciu od lewej: prof. Lawrence Sherman (Uniwersytet w Cambridge), prof. Emil W. Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Izabela Kraśnicka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Mariusz Moniuszko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)