Uniwersytet w Białymstoku współpracuje z Izbą Administracji Skarbowej

Data wydarzenia 07-06-2017

Dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wojciech Orłowski - dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku podpisali 6.06.2017 r. porozumienie  o współpracy.  

Ma ona dotyczyć dydaktyki, badań naukowych oraz działalności wydawniczej. Porozumienie  mówi też o partnerstwie w realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, a także współpracy w działalności promocyjnej.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała w wyniku integracji trzech odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Terytorialny zasięg działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku obejmuje województwo podlaskie.