Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Rządu RP dla Młodych Naukowców

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczestnikom Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców, którzy przebywali na Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2020/21. Stypendyści odebrali dyplomy ukończenia stażu naukowego z rąk prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W obecnym roku akademickim na UwB swoje staże naukowe odbywało 5 stypendystów:

  • Vladyslava Znoviak (Ukraina),
  • Natalia Rozmaritsyna (Ukraina),
  • Tetiana Mykhailova (Ukraina),
  • Vitalii Anatolievych Halishevskyy (Ukraina),
  • Elmira Aliyeva (Azerbejdżan).

Stypendium w formie rocznych studiów uzupełniających realizowali na Wydziale Filologicznym, Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz w Instytucie Socjologii. Z uwagi na inne zobowiązania, nie wszyscy stypendyści mogli osobiście uczestniczyć we wtorkowej uroczystości.

Tegorocznym uczestnikom Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.