,,W jedności siła! Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie"

Data wydarzenia 04-01-2018

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy ,,W jedności siła! Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie", który odbędzie się 10 STYCZNIA 2018 R. O GODZ. 11:30 W GALERII PARTER KSIĄŻNICY PODLASKIEJ PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14 A.

Idea sokolstwa przeniknęła na historyczne ziemie polskie z Czech. Trafiła tu na podatny grunt, najpierw w zaborze austriackim, następnie w zaborach pruskim i rosyjskim, a także na obczyźnie - w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach.

Idea oparta m.in. na haśle: „W jedności siła!" łączyła ludzi wokół wspólnego celu, którym było przede wszystkim podtrzymywanie w narodzie siły umysłu i ciała oraz bojowego ducha, by w stosownym momencie mógł on podjąć walkę o niepodległość Ojczyzny.

Wokół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", którego działalność oparła się na tym przesłaniu, rozwinął się niezwykle szeroki ruch obywatelski o charakterze społecznym, sportowym, kulturalnym, wydawniczym, a z czasem także militarnym.  Skupiał ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym statusie materialnym i społecznym.

Wspólnotę tę łączyły nie tylko najbardziej widowiskowe ćwiczenia i pokazy sportowe, ale przede wszystkim czytelne tylko dla Polaków patriotyczne symbole, związkowe barwy, ubiory, sztandary, pieśni. Kwintesencją tej wspólnoty były zloty sokole, organizowane w miastach nierzadko w rocznice wielkich wydarzeń narodowych, w których brały udział tysiące młodych ludzi, także z innych krajów.

Towarzystwo dbało o popularyzację swej działalności. Jedną z form było wydawanie okolicznościowych pocztówek związanych z pokazami sportowymi mężczyzn, a z czasem także kobiet, wydarzeniami upamiętniającymi znaczące daty w życiu narodu, symbolami, nutami pieśni i innymi aspektami działalności sokolej. Dzięki temu mamy dziś tak bogaty materiał ikonograficzny, dokumentacyjny, obyczajowy.

Pocztówki te ewoluowały tak, jak inne karty pocztowe: zmieniały się ich układy graficzne, materiały, techniki druku, tematyka i style przedstawień.

Wystawa ,,W jedności siła!" zorganizowana została w 2016 roku z okazji 150. rocznicy powstania T.G. „Sokół" w Polsce, na bazie pocztówek sokolich gromadzonych od półwiecza przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Prezentuje ona powstanie T.G. „Sokół" na ziemiach polskich pod zaborami i na obczyźnie, rozwój tego ruchu i ludzi, którzy się do niego przyczynili, idee i symbole sokolstwa, zloty oraz szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową gniazd sokolich.

Obejmuje dzieje sokolstwa polskiego od XIX do XXI wieku i wiele innych aspektów z tym związanych. Na wystawie przedstawionych zostanie kilkadziesiąt pocztówek w dużym formacie, które ukazują historię sokolstwa polskiego. Zdecydowana większość to pocztówki wydane do 1939 roku, pozostałe ukazują działalność „Sokoła" po wojnie i współcześnie.

Autorką wystawy jest Barbara Mikocka - kustosz Muzeum Sportu i
Turystyki w Warszawie.

OTWARCIU WYSTAWY TOWARZYSZYĆ BĘDĄ KRÓTKIE WYKŁADY
OKOLICZNOŚCIOWE:

Geneza polskiego "Sokoła" (dr hab. Jan Snopko, prof. UwB)

Likwidacja Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" po 1947 r. (dr hab. Artur Pasko, prof. UwB)