W trosce o Człowieka - konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej

Data wydarzenia 03-04-2017
W poniedziałek, 3 kwietnia, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB rozpoczęła się konferencja naukowo-szkoleniowa „W trosce o Człowieka”. To konferencja odbywającą się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej, objęta patronatem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresowana jest głównie do pracowników socjalnych oraz studentów przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. 

- To zawód trudny, często niedoceniany - prestiżowo i finansowo. Dlatego tak ważne jest, byśmy wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie i wskazywali, jak znaczącą rolę pełnią pracownicy socjalni - zaznaczał dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, prorektor ds. studenckich UwB, podczas inauguracji konferencji.

Sześciodniowa konferencja to spotkanie praktykó - przedstawicieli instytucji socjalnych w naszym regionie oraz organizacji pozarządowych, na co dzień zajmujących się pomocą osobom potrzebującym - m.in. z niepełnosprawnością, starszym, bezdomnym. Większość wystąpień jest więc dzieleniem się doświadczeniami ze zrealizowanych lub trwających projektów. O dobrych praktykach mówią m.in. przedstawiciele Białostockiej Grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Autyzmem, Fundacji Dialog, Urzędu ds. Cudzoziemców, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga". Przewidziano też kilka wizyt studyjnych - m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej czy Domu Pomocy Społecznej.

Organizatorami konferencji są: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej oraz Samorząd Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.