Ważna informacja dotycząca wniosków stypendialnych

Data wydarzenia 07-11-2019

Studenci, którzy zarejestrują swoje wnioski stypendialne w systemie USOSweb do dnia 7.11.2019 r. do godziny 23:59, w przypadku konieczności poprawy tego wniosku będą mogli dokonać zmiany w systemie USOSweb w dniu 8.11.2019 r. do godziny 14:30.

Termin złożenia wniosków w dziekanacie/Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych w wersji papierowej nie ulega zmianie i upływa w dniu 8.11.2019 r. o godzinie 14:30.