Wojciech Zoń, student Uniwersytetu w Białymstoku, z ministerialnym stypendium!

Data wydarzenia 14-12-2017

Wojciech Zoń, student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, znalazł się w gronie tegorocznych stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 15 tys. zł.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło w tym roku aż 1861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Powołany do ich oceny zespół, składający się 24 z ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę, przyznawał punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na tej podstawie stworzone zostały listy rankingowe. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. A wśród nich - naszemu studentowi Wydziału Prawa!

Wojciech Zoń jest absolwentem kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; w latach 2013-2017 pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży. Jego obecna działalność to m.in.: sekretarz czasopisma naukowego Eastern European Journal of Transnational Relations; sekretarz Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo; prezes koła naukowego Innowacja; uczestnik projektu NO-AUTism.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html