Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym

Data wydarzenia 18-11-2016

W piątek rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia". Dotyczyła zagadnień związanych z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów.

Gości powitali gospodarze i organizatorzy, wśród nich Jan Adamowicz, Prezes Związku Tatarów RP, który wspominając, że jest to już  kolejna, trzecia konferencja, dodał, że jej tematyka wydaje się być niewyczerpanym źródłem i studnią bez dna. Życzył owocnej dyskusji.  

Obrady podzielone został na pięć części: wschód muzułmański w świetle slawistyki, polonistyki i orientalistyki (I), świat islamu w literaturze pięknej (II), obrady w sekcjach (III), Tatarzy polscy i Tatarzy krymscy (IV), islam w filozofii i dialogu międzykulturowym (V).

Efektem obrad będzie tom pokonferencyjny, który ukażę  się nakładem Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”.   

Dwudniowa konferencja odbywa się w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Jej organizatorami są: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB, Oddział Podlaski Związku Tatarów RP,  Książnica Podlaska w Białymstoku i Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.