Wydział Prawa UwB podpisał umowę o współpracy z Europejskim Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

Data wydarzenia 16-03-2017

13 marca 2017 r. o na Wydziale Prawa UwB Paweł Rybicki, prezes Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych (EFIC – European Forensic Initiatives Centre) przeprowadził wykład "Kryminalistyka w Archiwach X". W wydarzeniu wzięli udział zarówno studenci Wydziału Prawa UwB, Instytutu Chemii UwB oraz Instytutu Biologii UwB, jak też licealiści reprezentujący klasy mundurowe. W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 100 osób.

Spotkanie z Panem Pawłem Rybickim zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii oraz Zakład Prawa Karnego i Kryminologii Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB. 

Następnie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa UwB i Fundacją „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Ze strony Wydziału umowę podpisał prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Dziekan Wydziału Prawa UwB, zaś Fundację reprezentował jej Prezes – Paweł Rybicki. Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie dwóch obszarów: działalności badawczej i rozwojowej oraz działalności edukacyjnej. 

Podpisanie umowy poprzedziło spotkanie Prezesa Pawła Rybickiego z władzami dziekańskimi Wydziału Prawa: prof. zw. dr hab. Emilem W. Pływaczewskim, dr hab. Ewą M. Guzik-Makaruk, prof. UwB oraz przedstawicielami Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Katedry Prawa Karnego: dr hab. Wojciechem Filipkowskim, prof. UwB oraz dr Emilią Jurgielewicz-Delegacz. Miało ono na celu omówienie szczegółów współpracy i zaplanowanie dalszych wspólnych inicjatyw.