Wydział Prawa UwB znowu w ścisłej krajowej czołówce wydziałów prawa!

Data wydarzenia 12-06-2017
VI Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 ugruntował miejsce Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ścisłej czołówce wśród 15 uczelni publicznych. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Warszawie, a na trzecim - właśnei Wydzial Prawa Uniwersytetu w Białymstoku!
 
Łączna liczba punktów zdobyta przez liderów ukształtowała się następująco: pierwszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył 31,8 pkt. na 45 możliwych, drugi – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 29,8 pkt., zaś trzeci - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - 29,5 pkt. Różnice są więc minimalne.
 
W VI edycji rankingu „Rzeczpospolitej" – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach otrzymaliśmy wysokie noty.
 
Wyróżniająco została oceniona nasza współpraca z zagranicą – w tym wielojęzyczność i szkoły prawa – zyskaliśmy bowiem II miejsce w Polsce. Prof. Emil. W Pływaczewski w kontekście współpracy międzynarodowej nadmienia o doskonale funkcjonującym – zespole ds. współpracy z zagranicą kierowanym przez dr Izabelę Kraśnicką przy wsparciu dr hab. Elżbiety Kużelewskiej oraz wydziałowych koordynatorów Programu Erasmus+. Pokłosiem zaangażowania tych osób jest fakt, iż co roku studenci i pracownicy Wydziału Prawa wyjeżdżają w celach naukowych nie tylko do państw członkowskich UE, ale też do USA, Szwajcarii, Japonii, Turcji. W 2017 r. planujemy podpisać kolejne umowy partnerskie z uczelniami w Indiach, Kazachstanie oraz Wietnamie. Współpraca międzynarodowa to także inicjatywy podejmowane na Wydziale, dlatego mogę się pochwalić, że na naszym Wydziale organizujemy: Letnią Szkołę Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State University (posiadającą – jako jedna z dwóch w Polsce – akredytację American Bar Association), Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Humboldt Universität zu Berlin, Letnią Szkołę Prawa Europejskiego oraz Polsko-Rosyjską Szkołę Prawa czy Szkołę Prawa Francuskiego. Przymierzamy się powoli do Szkoły Prawa Japońskiego.
 
Laur zwycięstwa przyniosła Wydziałowi Studencka Poradnia Prawna, uzyskując 95 pkt. na 100 możliwych w tegorocznej II edycji Rankingu Studenckich Poradni Prawnych, przygotowanym w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. To wspaniały awans względem ubiegłorocznej I edycji Rankingu, w którym zajęliśmy drugie miejsce.
 
Należy podkreślić, iż Ranking Poradni Prawnych ma złożoną metodologię uwzględniającą szereg kryteriów m.in. liczba studentów, opiekunów, tzw. działalność dodatkowa obejmująca organizację konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań z praktykami, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz organizację symulacji rozpraw. W białostockiej poradni porad udziela 80 studentów pod opieką 14 pracowników. Nasi studenci udzielili w sumie 402 porad prawnych – mówi Prof. Andrzej Sakowicz, p.o. kierownika białostockiej poradni. Mamy jedyną w Polsce sekcję wspierającą, w której porad udzielają doktoranci. Funkcjonuje też Centrum Praktyk Sądowych.
 
W VI Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 8 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono łącznie na 16 uczelniach.
 
Informacje o wynikach oraz metodologii VI rankingu są dostępne na stronie www.prawo.rp.pl.