Wykład: Klimat, energetyka... i zdrowy rozsądek

Data wydarzenia 13-10-2020

We wtorek 13 października na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się wykład pt. "Klimat, energetyka… i zdrowy rozsądek", który wygłosi prof. Ludwik Dobrzyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.15 w sali 2011. Wykład będzie dostępny także online.

Prof. Ludwik Dobrzyński to zasłużony, wieloletni pracownik Uniwersytetu w Białymstoku. Był m.in. dziekanem Wydziału Fizyki. We wtorek 13 października 2020 r. w siedzibie tego wydziału przy ul. Ciołkowskiego wygłosi wykład dotyczący energetyki, klimatu i potrzebie zdrowego rozsądku.

Naukowiec przypomni, że społeczeństwa, pod wpływem licznych przekazów na ten temat, fascynują się tzw. energią odnawialną, która w odbiorze społecznym jest naturalnym dobrem ludzkości. Przyczyną takiego odbioru jest m.in. paradygmat dotyczący wpływu człowieka na zmiany klimatyczne (ocieplanie klimatu), które mogą doprowadzić do licznych katastrof na Ziemi, śmiertelnie zagrażających ludzkości. Jeśli tak, to naturalną reakcją jest  strach, ten zaś nie jest najlepszym doradcą w podejmowaniu decyzji istotnych dla ludzi. 

W swoim wykładzie prof. Ludwik Dobrzyński przedstawi kilka faktów, które każą włączyć ludziom tzw. zdrowy rozsądek i przynajmniej spróbować zrewidować swoje poglądy na bodaj najistotniejszy problem ludzkości, jakim jest zapewnienie jej dostatecznej energii do przetrwania i  rozwoju. 

 - Żyjemy w epoce głębokich kontrowersji wynikających głównie z wpływu polityki na naukę i zamętu stwarzanego przez liczne, sprzeczne ze sobą doniesienia naukowe. Do takich „kontrowersyjnych” problemów należy ocieplenie klimatu, energia jądrowa, wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie, a zupełnie ostatnio kwestia „odporności stadnej” w związku z COVID-19 - podkreśla w streszczeniu wykładu prof. Ludwik Dobrzyński.


Ze względu na epidemię i ograniczenia w liczbie słuchaczy wykład "Klimat, energetyka… i zdrowy rozsądek" będzie dostępny również online.