Wykład u bibliotekarzy

Data wydarzenia 18-11-2016

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku  zaprasza w czwartek (24 listopada) na wykład „Otwarci na otwartość? O kierunkach, oczekiwaniach i rozterkach”.

Wykład w ramach cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy wygłosi dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie odbędzie się o godz. 12.30 w budynku Wydział Matematyki i Informatyki UwB przy ul. Ciołkowskiego 1 M (Kampus UwB), w auli 1056.

Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, prowadzi badania z zakresu informacji naukowej, zarządzania informacją i wiedzą, informacji biznesowej, informacji Unii Europejskiej oraz metod i technik wyszukiwania informacji w systemach tradycyjnych i elektronicznych.

Podlaskie Forum Bibliotekarzy jest otwartym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę współpracy i wymiany poglądów całego środowiska bibliotekarskiego.