Wykłady gościnne na Wydziale Prawa - zapraszamy!

Data wydarzenia 18-04-2017

Wydział Prawa zaprasza na dwa otwarte wykłady gościnne.  24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w godz. 11:30-14:45, oraz 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz. 15:15-18:30 w sali 315 Wydziału Prawa (ul. Mickiewicza 1) odbędą się gościnne wykłady dr. Marko Jovanović’a – adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Belgradzie (więcej informacji o prelegencie: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/personal.asp?sifra=JOVMAR). Oba wykłady dotyczyć będą wybranych zagadnień związanych ze sporami gospodarczymi (commercial disputes). Wykłady zostaną przeprowadzone w języku angielskim. W ich trakcie będzie możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w certyfikowanych wykładach proszone są o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w nich na adres: kpgp@uwb.edu.pl w terminie do 21 kwietnia 2017 r.

Natomiast  26 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 11:30-13:00, w sali 315 odbędzie się gościnny wykład prof. dr hab. Ksenii Smyrnowej z Katedry Prawa Porównawczego i Europejskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Tytuł wykładu: Formy integracji europejskiej i umowy stowarzyszeniowe nowej generacji w Europie (Mołdawia, Gruzja, Ukraina): zbliżenie prawa, wyzwania i perspektywy / Forms of European integration & new generation of Association Agreements in Europe (Moldova, Georgia, Ukraine): legal approximation, challenges & perspectives. Wykład zostanie przeprowadzony w języku angielskim. W jego trakcie będzie możliwość zadawania pytań oraz dyskusji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w certyfikowanym wykładzie proszone są o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w nim na adres: kpgp@uwb.edu.pl w terminie do 24 kwietnia 2017 r.