Wystawa starych pocztówek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Data wydarzenia 10-01-2018

Dzisiejsze otwarcie wystawy ,,W jedności siła! Idee Sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie" uświetnił swą obecnością Wojciech Fortuna, złoty medalista w skokach narciarskich w 1972 roku w Sapporo. Natomiast historię sokolstwa przybliżyli dr hab. Jan Snopko, prof. UwB oraz dr hab. Artur Pasko, prof. UwB.

Wystawę można oglądać w Książnicy Podlaskiej. Pokazano na niej około 60 powiększeń pocztówek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wydanych od lat 80 XIX wieku do 1939 roku. Wystawa ,,W jedności siła!" zorganizowana została w 2016 roku z okazji 150. rocznicy powstania T.G. „Sokół" w Polsce, na bazie pocztówek sokolich gromadzonych od półwiecza przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Autorką wystawy jest Barbara Mikocka - kustosz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Otwarciu wystawy towarzyszyły krótkie wykłady: Geneza polskiego "Sokoła" (dr hab. Jan Snopko, prof. UwB), Likwidacja Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" po 1947 r. (dr hab. Artur Pasko, prof. UwB)

Idea sokolstwa oparta m.in. na haśle: „W jedności siła!" łączyła ludzi wokół wspólnego celu, którym było przede wszystkim podtrzymywanie w narodzie siły umysłu i ciała oraz bojowego ducha, by w stosownym momencie mógł on podjąć walkę o niepodległość Ojczyzny.

Wokół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół", którego działalność oparła się na tym przesłaniu, rozwinął się niezwykle szeroki ruch obywatelski o charakterze społecznym, sportowym, kulturalnym, wydawniczym, a z czasem także militarnym.  Skupiał ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym statusie materialnym i społecznym.

Organizatorem wystawy jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.