Związki biologicznie czynne tematem konferencji w Instytucie Chemii

Data wydarzenia 06-06-2017

W dniach 9-11 czerwca 2017 r. odbędzie się V konferencja „Związki Biologicznie Czynne – Aktywność, Struktura, Synteza”, której organizatorem jest Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady odbywać się będą w budynku Instytutu Chemii w nowym kampusie uniwersyteckim przy ulicy Ciołkowskiego 1K.

Patronatem honorowym konferencję objęli: JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Tematyka jest interdyscyplinarna i dotyczy zagadnień strukturalnych i syntetycznych w odniesieniu do różnych zagadnień aktywności biologicznej produktów naturalnych. W konferencji uczestniczyć będą wybitni specjaliści z wiodących ośrodków krajowych: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Lublina i Gdańska, a także uczelni białostockich: Uniwersytetu, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki. Konferencja jest przeznaczona także dla młodych pracowników nauki, dla doktorantów oraz studentów i stanowić będzie okazję nie tylko do prezentacji własnych osiągnięć, ale także do ciekawych dyskusji i nawiązania współpracy.

Harmonogram: (pobierz)