Zwyczaje i kultura USA tematem wykładu stypendystki Fulbrighta - Cindy Abarca

Data wydarzenia 11-12-2017

Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami w Międzywydziałowym Instytucie Kulturoznawstwa i Sztuki zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu w Białymstoku na wykład pod tytułem “US customs and culture”. Wygłosi go stypendystki Fulbrighta przebywająca na naszej uczelni, Cindy Abarca (Brown University, USA).

Celem wykładu jest przedstawienie specyfiki kultury amerykańskiej, zwyczajów i tradycji, szczególnie tych związanych ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzeni, ujętych z perspektywy społeczeństwa wielokulturowego. Słuchacze będą mieli także okazję do kontaktu z językiem angielskim w jego specyficznej, amerykańskiej odmianie. 

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 11.30. w auli Wydziału Filologicznego UwB (s. 94).