Darmowe publikowanie open access w ramach Programu Springer Open Choice/Open Access

Data wydarzenia 10-03-2017
Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce

Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawieranej pomiędzy ICM i wydawcą i finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Umowa ta została przedłużona na rok 2017.

Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułu i rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access. Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje krajowe zgłoszone do licencji Springer. Instytucja wybrana z listy powinna być zgodna z afiliacją autora korespondencyjnego podaną w artykule, z dokładnością do polskiej lub angielskiej wersji językowej. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja "Special open access agreement", która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.

Więcej informacji można uzyskać po adresem:
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html