II Ogólnopolski Zjazd Kół Historyczno - Prawnych

Data wydarzenia 19-03-2020

Studenckie Koło Historii Prawa zaprasza na konferencję „Prawne aspekty w historii polsko – niemieckiego sąsiedztwa” organizowaną w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół historyczno – prawnych. Konferencja upamiętnia 50. rocznicę normalizacji stosunków między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Termin: 19-20 marca 2020 r.
Miejsce: Wydział Prawa UwB

Głównym punktem konferencji będą prelekcje poruszające problematykę relacji polsko – niemieckich. Omówione zostaną także podobieństwa prawne oraz możliwości współpracy między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolita Polską. Swoje referaty wygłoszą profesorowie, szanowani w swoich dziedzinach eksperci, jak również doktoranci i studenci.


PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA