Konferencja "Przestrzeń jako kategoria poetyki"

Data wydarzenia 07-06-2017

 

Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki", która pod hasłem: "Poetyki doświadczenia przestrzennego" odbędzie się na Wydziale Filologicznym w dniach 8-9 czerwca 2017 roku

PROGRAM KONFERENCJI: 

CZWARTEK, 8 CZERWCA 2017 – Wydział Filologiczny UwB, sala im. Marii Renaty Mayenowej

9.00  Otwarcie konferencji

9.10-9.50

·         dr hab. prof. UŁ Jacek Kaczmarek

Aleatoryczne doświadczenie przestrzeni, czyli geopoetyka Hawany

·         dr hab. prof. UWM Beata Tarnowska

„Cisza zaryglowanego miasta”. Krajobraz dźwiękowy Jerozolimy

na podstawie prozy Amosa Oza

9.50-10.05 Dyskusja

10.05-10.20  Przerwa na kawę

10.20-11.20

·         prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (UG)

Czytanie narracji w przestrzeniach muzealnych

·         dr hab. prof. UŁ Agnieszka Izdebska

„Tu wszędzie jest Rzym” – funkcja przestrzeni przedstawionej

w kryminałach historycznych Lindsay Davis, Stevena Saylora

i Johna Madoxxa Robertsa

·         mgr Julia Dynkowska (UŁ)

„A jednak oczyma [m]oimi patrzycie…”. Między doświadczeniem sztuki a doświadczeniem przestrzeni

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-11.55 Przerwa na kawę

11.55-12.35

·         dr Teresa Rączka-Jeziorska (IBL PAN)

Geografia i kolekcja. Zapis doświadczeń Józefa Weyssenhoffa

na przykładzie jego rękopisu z 1887 roku

·         dr hab. Beata Nowacka (UŚ)

Przestrzenie rewolucji. O Szachinszachu Ryszarda Kapuścińskiego

12.35-13.50 Dyskusja

 

14.30-15.30

·         dr Agnieszka Gawron (UŁ)

Nie-miejsca – przestrzenne wzorce kondycji podmiotu w prozie Natalii Fiedorczuk (na przykładzie Jak pokochać centra handlowe)

 

·         mgr Emilia Słomińska (UAM)

Doświadczenie przestrzeni w wybranych utworach Krzysztofa Vargi

·         mgr Katarzyna Olczak (UW)

Doświadczenie ulicy. Przypadek Janusza Głowackiego

15.30-15.50 Dyskusja

15.50-16.00 Przerwa na kawę

16.00-17.00

·         dr hab. prof. UMCS Aleksandra Chomiuk

„Granice języka są gdzieś w zaświatach”. Transgresje Tomasza Różyckiego

·         dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak

Zmysłowe doświadczanie przestrzeni w twórczości Tomasza Różyckiego

·         dr hab. Joanna Kisiel (UŚ)

Przestrzenie bezsenności (na materiale poezji polskiej XX wieku)

17.00-17.20 Dyskusja

18.00-19.30 Bieżenki i tłumaczki – performatywne czytanie

Bieżeństwa Anety Prymaki-Oniszk i spotkanie z autorką

(Uniwersyteckie Centrum Kultury - Kampus UwB)

 


PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017 – Centrum Kultury Prawosławnej

8.30-9.30

·         dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert

Szwedzkie miejsca na drodze z Auschwitz – przystanek i przystań

(o narracjach Görana Rosenberga i Majgull Axelsson)

·         dr hab. prof. UAM Agnieszka Czyżak

Porządkowanie (literackich) przestrzeni.

O Ostatnim rozdaniu Wiesława Myśliwskiego

·         dr Magdalena Roszczynialska (UP w Krakowie)

Michała Cichego doświadczanie przestrzeni

9.30-9.50 Dyskusja

9.50-10.05 Przerwa na kawę

10.05-10.45

·         prof. zw. Danuta Ulicka (UW)

Przestrzenie teorii

·         mgr  Helena Markowska (UW)

„Miejsce” w poetyce późnego klasycyzmu

10.45-11.00 Dyskusja

 

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.15

·         mgr Maciej Topolski (UJ)

Skóra przestrzeni. Widzenie archeologiczne

(Kora  Georgesa Didi-Hubermana)

·         dr Ewa Nofikow-Dobrodumow

Przestrzenie teatralne w Gdzie baba siała mak Krystyny Miłobędzkiej

·         mgr  Szymon Trusewicz (UwB)

Performans tekstowy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

12.15-12.35 Dyskusja

 

14.30-15.10

·         dr hab. prof. UŚ Elżbieta Dutka

Ekstremalne doświadczenie w ekstremalnej „wcieleniówce”. Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak Jacka Hugo-Badera jako opowieść o niespełnieniu

·         dr Anna Barcz (ATH w Bielsku-Białej)

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofami na przykładzie literatury okołopowodziowej

15-10-15.25 Dyskusja

15.25-15.40 Przerwa na kawę


15.40-17.00

·         mgr Tomasz Gęsina (UŚ)

 „Szli środkiem świata”. Obrazy Śląska Cieszyńskiego w twórczości

Jerzego Pilcha

·         dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (UwB)

„Etnicyzacja” przestrzeni na przykładzie twórczości podlaskich Białorusinów

·         mgr Katarzyna Trusewicz (UwB)

Herbstory/herstory. Przypadek Simony Kossak

·         dr hab. prof. UwB Elżbieta Konończuk

Poetyka zamieszkiwania Erwina Kruka

 

17.00-17.20 Dyskusja i zamknięcie konferencji