Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

Data wydarzenia 15-03-2016

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów.

Tegoroczna pierwsza edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w dniach 19-20 maja 2016 r. pod hasłem Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych.

Celem Forum jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, psychologów, lekarzy), reprezentujących różne dziedziny oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. Forum ma szansę stać się pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi, radcowskimi czy rezydentami, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi.

Pokłosiem zarówno wygłoszonych referatów, jak i rozważań podjętych podczas Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów będzie monografia pokonferencyjna.

Wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Niemniej jednak Organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia, stąd też planowany jest wieczór integracyjny.

 

Strona internetowa: www.ofmk.uwb.edu.pl

Profil na FB: www.facebook.com/mlodzikryminolodzy